/

Regler

ALLMÄNT

Varje deltagare är skyldig att informera sig om samt följa de regler som givits av tävlingsledaren.

Deltagande sker på egen risk.

Betalningen är bindande. Vid uppvisande av läkarintyg återbetalas 75 % vid avanmälan fram till 1 juni därefter sker ingen återbetalning, vi rekommenderar även att man använder sig av försäkringen Startklar eller Startklar Plus.

Vid anmälan kommer ni få en ”användare” som gör det möjligt att själva ändra klass och deltagarnas namn fram till en vecka före start. Därefter kan ändring av klass och namn göras i tävlingssekretariatet i Björkliden fram till dagen före start.

Om du av någon orsak ej har möjlighet att deltaga ansvarar du själv för att sälja vidare din plats via ditt inlogg. Vi rekommenderar er att använda BAMM:s Facebook-sida som forum för försäljning av er startplats.

Minimiålder 18 år för distanserna 50 och 70. För 30-distansen är minimiålder 16 år (fylla 16 år under kalenderåret) med skriftligt godkännande av målsman. Dessutom måste lagets sammanlagda ålder vara minst 34.
Vid deltagande i BAMM 10 är minimiålder 16 år. Med målsman ingen åldersgräns. Deltagare måste följa banans markeringar.

Vid inställd tävling återbetalas endast anmälningsavgiften.

Lagen skall bestå av två personer; herr, dam eller mix. Hundar är inte tillåtna.

MOTIONSKLASS

Dag 2 finns det även motionsklasser. Motionsklasser är till för att göra det möjligt för så många som möjligt att delta dag 2 även om laget av någon anledning inte fullföljer dag 1.

Det går inte att på förhand anmäla sig till motionsklass.

Motionsklass finns på distanserna 30, 50 och 70.

Lag som överskrider maxtiderna dag 1 får starta dag 2 men då i kortare motionsklass.

Lag som bryter dag 1 har rätt att starta i en kortare motionsklass.

Lag som bildas i nattlägret springer dag 2 i lämplig motionsklass.

Lag i distansen 30 får starta i motionsklass 30 om tävlingsledningen godkänner det.

Tävlingsledningen har rätt att placera lag i motionsklass.

UTRUSTNING

All obligatorisk utrustning skall kunna uppvisas på uppmaning samt vid målgång.

All utrustning skall medföras hela banan.

För deltagare i 30-distansen transporterar tävlingsorganisationen lagets tält och två sovsäckar/sovsäckssystem. Dessa skall få plats i en 60 liter plastsäck. Denna plastsäck får den tävlande av tävlingsorganisationen. Ingen annan utrustning får finnas i plastsäcken.

OBLIGATORISK UTRUSTNING FÖR BAMM 10 – NY KLASS!

 • Kompass
 • Vattenflaska
 • Mössa eller buff
 • Vantar/handskar
 • Förstärkningströja som passar din kroppsstorlek. Tex dun, fleece eller ull.
 • Vind- och vattentät jacka med huva
 • Visselpipa
 • Energibar eller liknande
 • Nummerlapp (fås av arrangören)
 • Karta (fås av arrangören)
 • En SportIdent-bricka/deltagare

OBLIGATORISK PERSONLIG UTRUSTNING FÖR BAMM 30, 50 OCH 70

 • Karta (fås av arrangören)
 • 2 st nummerlappar, erhålls av arrangören (nummerlappen skall bäras synligt och reklamen får inte vikas bort) Undantaget för synlig nummerlapp är vid förstärkning av klädsel då må nummerlapp sitta under överdragsbyxa.
 • En SportIdent-bricka/lag – (kan hyras av arrangören i samband med anmälan, om man tar med egen måste SI-brickans kontrollnummer skrivas in vid anmälan)
 • Handledsband för att fästa SportIdent-pinne. (erhålls av arrangören)
 • Kompass, skall vara en ”riktig” kompass, kompass i klocka är inte godkänt.
 • Vattenflaska 0,7 liter eller flera flaskor med sammanlagd volym på 0,7 liter.
 • Liggunderlag. Minst 5 mm tjockt som täcker ryggpartiet från gren till hals. Underlag av ballonger eller luftmadrasser gjorda för att ha som badleksaker är inte tillåtna. Däremot uppblåsbara liggunderlag som är gjorda för att vara liggunderlag är godkända.
 • Sovsäck. (Transporteras av arrangören för deltagare i 30-distansen)
 • Mössa eller buff.
 • Vantar/handskar.
 • Förstärkningströja som passar din kroppsstorlek. Tex dun, fleece eller ull. Väst eller underställströja är inte tillåtet
 • Underställsbyxor för torrt ombyte.
 • Vind och vattentät byxa, tejpade sömmar .
 • Vind och vattentät jacka med huva, tejpade sömmar. Regncape är inte tillåten.
 • Visselpipa.
 • Nödproviant till exempel energibar eller motsvarande (minst 50g), skall kunna visas upp vid målgång.
 • Penna för korrigering av kartuppgifter, typ av penna är eget ansvar att välja men pennan skall fungera att skriva/markera på karta i Tyvek (tunt plastmaterial) där skriften sedan även tål väta.

Tänk på att tävlingen genomförs i fjällterräng och att vädret kan skifta snabbt. Var inte för snål med utrustning och mat. Använd sunt förnuft.

OBLIGATORISK UTRUSTNING FÖR LAGET FÖR LAGET BAMM 30, 50 OCH 70

 • Kök och bränsle (tillräckligt för att vid mål kunna koka upp en liter kallt vatten på det medhavda köket)
 • 1:a förband innehållandes: elastiskbinda (minst 2 meter x 8 cm outsträckt, självhäftande rekommenderas) samt steril kompress med tryckkompress (dvs första förband).
 • Tält (skall rymma två personer och deras packning, tåla regn samt vara utrustad med golv, tak och väggar, endast myggnät i någon del är inte godkänt). Transporteras av arrangören i 30-distansen.
 • Pannlampa
 • Mobiltelefon (med telefonnummer inlagt till tävlingsledaren för BAMM numret kommer att finnas i tävlings PM)

REKOMMENDERAD UTRUSTNING

 • Barometrisk höjdmätare

GPS

GPS som finns i telefoner eller klockor behöver ej förslutas i ryggsäcken. Klockor med GPS får endast användas som höjdmätare. Telefoner får endast användas som kamera utom vid nödfall, då som nödtelefon. Övrig användning räknas som fusk och kommer leda till diskvalifikation. . Övriga GPS:er som ”bara” fungerar som GPS och har display skall förvaras försluten i ryggsäcken. Kuvert för förslutning finns att hämta ut i sekretariatet samt i nattlägret.

BANAN/KONTROLLER/STÄMPLING/TIDTAGNING

Kontrollerna skall tas i rätt ordning.

Båda lagmedlemmarna ska stämpla kontrollenheten (vi kontrollerar att det inte är för lång tid mellan lagmedlemmarnas stämplingar, max 15 sekunder).

De tävlande ansvarar för att de har rätt SportIdent-bricka efter att tävlingsorganisationen har delat ut den vid registrering av laget.

SportIdent-brickan skall bäras på handleden, ska monteras innan start och får inte avlägsnas förrän efter tävlingen.

Slutresultat är baserat på den sammanlagda tiden plus eventuella tidstillägg.

Eventuell tilläggstid läggs på sluttiden.

LAGETS ANSVAR

Laget får ej ta emot hjälp från utomstående annat än i nödsituation. Med utomstående menas någon som inte är medlem i ert lag.

Laget är skyldigt att hålla ihop under hela tävlingen.

Laget är skyldigt att rätta sig efter de förhållningsregler som kontrollant/funktionär ger.

Om laget bryter tävlingen, måste de anmäla detta till närmaste funktionär. Det är inte tillåtet att en lagkamrat fortsätter på egen hand. Det är dock tillåtet att sätta samman nya lag i nattlägret.

Om olycka inträffar skall lagkamraten ge första hjälpen och kalla på hjälp.

Laget är skyldigt att bistå annat lag som behöver hjälp vid skada eller annan fara.

Laget får ej lämna nattlägret efter målgång dag 1 till starten dag 2.

Laget skall hänga upp nummerlapp synligt vid tältet i nattlägret.

Nedskräpning är absolut förbjudet. Det laget tar ut på fjället ska också tas med hem igen, tex matpåsar, gasbehållare, använda strumpor mm.

DISKVALIFICERING/ TIDSTILLÄGG/ ERSÄTTNING

Laget kan bli diskvalificerat under tävlingens gång. Blir laget diskvalificerat erhålles ingen återbetalning av deltagaravgift.

Ett lag kan bli diskvalificerat om:

 • Laget missar någon kontroll eller tar dem i fel ordning.
 • Laget inte följer de direktiv som funktionärerna ger.
 • Laget inte håller ihop.
 • Laget inte följer de regler som givits innan och under tävlingen.
 • Laget använder telefonen för att kontakta någon annan än tävlingsledningen under genomförande av dag 1 eller dag 2. Undantag kan göras om detta anmäls vid registrering av laget.
 • Något som inte har förutsetts av tävlingsledningen men som bedöms så allvarligt att det skall medföra diskvalifikation.

Ett lag får tidstillägg om något av den obligatoriska utrustningen saknas eller inte uppfyller kraven. Tidstillägget är 30 minuter per saknad personlig utrustning.

Tidstillägget är 60 minuter per saknad lagutrustning

Borttappad SportIdent-pinne medför diskvalificering och skall ersättas ekonomiskt på 350 kr.

Lag vars skillnad i stämplingstid överskirder 15 sekunder får 1 minuts tillägg per överskriden sekund.

PROTEST

Lämnas skriftligen till tävlingsledningen senast 30 minuter efter målgång mot en avgift på 100 kr.

TÄVLINGSLEDNINGENS BEFOGENHETER

Tävlingsledningen har rätt att:

 • Besluta vilka lag som får deltaga.
 • Diskvalificera lag.
 • Ändra banans utseende.
 • Bryta eller skjuta upp tävlingen pga dåligt väderförhållanden och är då inte återbetalningsskyldig.
 • Behandla protester och efter att ha hört alla inblandade, enväldiga beslut.
 • Tävlingsledningen har möjlighet att ta lag av banan även innan maxtiden har gått ut.
 • Ställa in tävlingen om för få lag är anmälda.
 • Slå ihop klasser om för få lag är anmälda.
 • Ta in fler lag trots att anmälningstiden är nått samt kringgå kölistan.