/

SPORTIDENT

TIDTAGNING MED SPORTIDENT

SportIdent är det system vi använder för stämplingskontroll och tidtagning. Det är ett elektroniskt stämpelsystem där varje deltagare medför en liten ”stämplingspinne” – SI-pinnen som innehåller ett sk. RFID-chip. I denna lagras tidpunkter och kontrollkoder för stämplingar och målgång genom att man stämplar i stämplingsenheter. All stämpling bekräftas av ljus- och ljudsignal, ingen signal = ingen stämpling. Stämpling tar ca 1 sekund, oftast kortare. Alla stämplingsenheter ser lika ut men har olika funktion: töm, check, kontroll och mål. Varje lagmedlem får varsin SI-pinne som ska monteras runt handleden med ett armband som vi tillhandahåller. Detta ska göras innan start.

INNAN START

Innan start ska SI-pinnen tömmas på gamla stämplingar. Detta görs i en töm-enhet som finns i anslutning till starten. Tömningen kan ta många sekunder, vänta på ljud- och ljussignal. Vid inpassering till startfållan måste alla stämpla i en check-enhet som kontrollerar att pinnen är tömd, ljud- och ljussignal = ok, ingen signal = töm brickan.

UNDER TÄVLINGEN

Längs banan ska alla stämpla i kontrollernas kontroll-enhet. Vi kommer att kontrollera att lagmedlemmarna inte stämplar med för långt mellanrum, se reglerna. Enheterna är monterade på träkäppar tillsammans med en orienteringsskärm och en stiftklämma. Erhålls ingen ljus- och ljudsignal vid stämpling fungerar inte SI-enheten som det ska och stiftklämman ska användas. Stämpla i kartan.

Det har även förekommit att SI-enheten står och tjuter hela tiden. Även vid detta tillfälle ska stiftklämman användas då enheten inte fungerar.

MÅLGÅNG

Vid målgång stämplar man i en mål-enhet. Då stoppas tiden men vi ser gärna att ni utan fördröjning går vidare till avläsnings-enheten, speciellt under lördagen då vår speaker vill ha er sluttid så fort som möjligt. Avläsningsenheten är kopplad till en dator som läser av SI-pinnen och vi får en kontroll på att ni stämplat rätt och vilken tid ni fick. Efter avslutad tävling ska SI-pinnen återlämnas.