/
SCROLL

Tävlingsregler

Utrustningsregler

All utrustning skall medföras under hela tävlingen!

Obligatorisk personlig utrustning för BAMM 30, 50 och 70

 • Karta (fås av arrangören)
 • 2 st nummerlappar, erhålls av arrangören (nummerlappen skall bäras synligt och reklamen får inte vikas bort) En nummerlapp fram och en nummerlapp bak. Undantaget för synlig nummerlapp är vid förstärkning av klädsel.
 • SportIdent-pinne – (hyrs av arrangören i samband med anmälan, om man tar med egen måste SI-brickans kontrollnummer skrivas in vid anmälan). Varje deltagare i laget ska ha en varsin pinne.
 • Handledsband för att fästa SportIdent-pinne. (erhålls av arrangören)
 • Kompass, skall vara en ”riktig” kompass, kompass i klocka är inte godkänt.
 • Vattenflaska 0,7 liter eller flera flaskor med sammanlagd volym på 0,7 liter.
 • Liggunderlag. Minst 5 mm tjockt som täcker ryggpartiet från gren till hals. Underlag av ballonger eller luftmadrasser gjorda för att ha som badleksaker är inte tillåtna. Däremot uppblåsbara liggunderlag som är gjorda för att vara liggunderlag är godkända.
 • Sovsäck. (Transporteras av arrangören för deltagare i 30-distansen) Sovsäcken måste vara en separat enhet och inte kopplas ihop med en jacka eller liknande.
 • Mössa eller buff.
 • Vantar/handskar.
 • Förstärkningströja som passar din kroppsstorlek. Tex dun, fleece eller ull. Väst eller underställströja är inte tillåtet
 • Underställsbyxor för torrt ombyte.
 • Vind och vattentät byxa, tejpade sömmar .
 • Vind och vattentät jacka med huva, tejpade sömmar. Regncape är inte tillåten.
 • Visselpipa.
 • Nödproviant till exempel energibar eller motsvarande (minst 50g), skall kunna visas upp vid målgång.
 • Penna för korrigering av kartuppgifter, typ av penna är eget ansvar att välja men pennan skall fungera att skriva/markera på karta i Tyvek (tunt plastmaterial) där skriften sedan även tål väta. Varje deltagare måste ha en egen penna.
 • Pannlampa (ej små lysdioder eller liknande)

Tänk på att tävlingen genomförs i fjällterräng och att vädret kan skifta snabbt. Var inte för snål med utrustning och mat. Använd sunt förnuft, det kan snöa!

Obligatorisk lagutrustning för BAMM 30, 50 och 70

 • Kök och bränsle (tillräckligt för att vid mål kunna koka upp en liter kallt vatten på det medhavda köket)
 • 1:a förband innehållandes: elastisk binda (självhäftande rekommenderas, ej gasbinda!) samt steril kompress (dvs första förband). Syftet med 1:a förband är att kunna stoppa en blödning och lindra stukningar m.m.
  Vid ev. protest kommer vår tävlingsläkare avgöra om laget 1:a förband är ändamålsenligt och godkänt. Tänk smart och säkerheten först!
 • Tält (skall rymma två personer och deras packning, tåla regn samt vara utrustad med golv, tak och väggar, endast myggnät i någon del är inte godkänt). Transporteras av arrangören i 30-distansen.
 • Mobiltelefon (med telefonnummer inlagt till tävlingsledaren samt säkerhetsansvarig. Numrer kommer att finnas på baksidan av kartan)

För deltagare i 30-distansen transporterar tävlingsorganisationen lagets tält och två sovsäckar. Dessa skall få plats i en 60 liter plastsäck. Denna plastsäck får den tävlande av tävlingsorganisationen. Ingen annan utrustning får finnas i plastsäcken.

Rekommenderad utrustning

 • Barometrisk höjdmätare
 • Mat/energi för att klara sig under HELA tävlingen. Ingen mat/energi tillhandahålls av arrangören under tävling.
 • InReach

Utrustningskontroll

Utrustningskontroll kommer att genomföras på samtliga lag vid målgång.

Ett lag får tidstillägg om något av den obligatoriska utrustningen saknas eller inte uppfyller kraven.

 • Tidstillägget är 15 minuter per saknad personlig utrustning.
 • Tidstillägget är 30 minuter per saknad lagutrustning

Eventuell tilläggstid läggs på sluttiden.

GPS

Klockor med inbyggd GPS får endast användas som höjdmätare, för att ta tid samt mäta distans (får ej användas för navigation med tex waypoints/rutter osv).  Det är en orienteringstävling och vi uppmanar till ”fair play”). Övriga GPS:er som ”bara” fungerar som GPS och har display skall förvaras i ryggsäcken och som ”back up”. Telefoner får inte användas som GPS. I nattlägret kan man använda mobilen om mobiltäckning finns. Även ok att ta bilder med sin mobil under loppet (PS. Tagga oss gärna!)

Nummerlappar

Skall bäras väl synlig framifrån samt bak på ryggsäcken.
Laget skall hänga upp nummerlapp synligt vid tältet i nattlägret.

Tävlingsregler

Varje deltagare är skyldig att informera sig om samt följa de regler som givits av tävlingsledaren. Deltagande sker på egen risk. Lagen skall bestå av två personer; herr, dam eller mix. Hundar är inte tillåtna.

Minimiålder

Minimiålder 18 år för distanserna 50 och 70. För 30-distansen är minimiålder 16 år (fylla 16 år under kalenderåret) med skriftligt godkännande av målsman. Dessutom måste lagets sammanlagda ålder vara minst 34.

Maxtid

Obligatoriskt  – Laget måste meddela säkerhetsansvarig om laget inte hinner till nattläger eller målgång innan kl 20.00 varje dag. Detta görs helst i god tid då mobiltäckningen kan variera. Nummer till säkerhetsansvarig finns på baksidan av kartan.

Lag som överskrider maxtiderna dag 1 får starta dag 2 men då i kortare motionsklass.

Bryta tävlingen

Lag som bryter skall anmäla detta till säkerhetsansvarig. Nummer återfinns på baksidan av kartan. Inga transportmöjligheter finns på fjället. Vill man bli hämtad med helikopter vid avbruten tävling kan helikopter bokas hos säkerhetsansvarig mot gällande taxa.

Viktigt – Kom ihåg att lämna tillbaka Sportident-pinnen (förlorad pinne 450 SEK). Detta ska göras i målområdet eller vid sekretariat i nattlägret.

Vid allvarligare skador kontaktas fjällräddningen (112 Sverige eller 113 Norge).

Motionsklass

Funktionär har rätt att överföra lag till ”Motionsklass” pga. av sen tid eller skada.
Dag 2 finns det även motionsklasser. Motionsklasser är till för att göra det möjligt för så många som möjligt att delta dag 2 även om laget av någon anledning inte fullföljer dag 1.

 • Det går inte att på förhand anmäla sig till motionsklass.
 • Motionsklass finns på distanserna 30, 50.
 • Lag som överskrider maxtiderna dag 1 får starta dag 2 men då i kortare motionsklass.
 • Lag som bryter dag 1 har rätt att starta i en kortare motionsklass.
 • Lag som bildas i nattlägret springer dag 2 i lämplig motionsklass.
 • Lag i distansen 30 får starta i motionsklass 30 om tävlingsledningen godkänner det.

Banor

Banor med kontrollpunkter anges på karta som delas ut före start respektive dag.
Kontroller består av orange/vita orienteringsskärmar och en stämplingsenhet.
Invänta ljud och ljussignal vid stämpling.
Kontrollerna skall tas i rätt ordning på respektive bana (30 , 50 & 70)
Får ej vara mer än 15 sekunder mellan lagmedlemmarna vid en kontroll/stämpling.

Stämplingssystem

Stämpelkontroll och tidtagning sker med Sportident. Brickor tillhandahålls av arrangören. Brickorna ska nollställas innan start och i samband med målgång i nattlägret kommer brickan att nollställas inför starten till dag 2.

Dag 2 kommer det även att finnas nollningsenheter vid starten. Vid inpassage till start kontrolleras brickorna i en checkenhet (gäller båda dagarna). De tävlande ansvarar för att de har rätt SportIdent-pinne efter att tävlingsorganisationen har delat ut den vid registrering av laget. SportIdent-pinnen skall bäras på handleden, ska monteras innan start och får inte avlägsnas förrän efter tävlingen. Borttappad SportIdent-pinne medför diskvalificering och skall ersättas ekonomiskt på 450 kr.

Lagets ansvar

 • Tävlandet sker på egen risk! Vi rekommenderar de tävlande att se över sitt försäkringsskydd innan tävlingen
 • Laget får ej ta emot hjälp från utomstående annat än i nödsituation. Med utomstående menas någon som inte är medlem i ert lag.
 • Laget är skyldigt att hålla ihop under hela tävlingen.
 • Laget är skyldigt att rätta sig efter de förhållningsregler som kontrollant/funktionär ger.
 • Om laget bryter tävlingen, måste de anmäla detta till säkerhetsansvarig. Det är inte tillåtet att en lagkamrat fortsätter på egen hand. Det är dock tillåtet att sätta samman nya lag i nattlägret.
 • Om olycka inträffar skall lagkamraten ge första hjälpen och kalla på hjälp.
 • Laget är skyldigt att bistå annat lag som behöver hjälp vid skada eller annan fara.
 • Laget får ej lämna nattlägret efter målgång dag 1 till starten dag 2.
 • Nedskräpning är absolut förbjudet. Det laget tar ut på fjället ska också tas med hem igen, tex matpåsar, gasbehållare, använda strumpor mm.

Diskvalificering / ersättning

Laget kan bli diskvalificerat under tävlingens gång. Blir laget diskvalificerat erhålles ingen återbetalning av deltagaravgift.
Ett lag kan bli diskvalificerat om:

 • Laget missar någon kontroll eller tar kontrollern i fel ordning.
 • Laget inte följer de direktiv som funktionärerna ger.
 • Laget inte håller ihop.
 • Laget inte följer de regler som givits innan och under tävlingen.
 • Laget använder telefonen för att kontakta någon annan/söka information än från  tävlingsledningen för att få tips, orienteringsinformation eller liknande som kan hjälpa laget vidare under genomförande av dag 1 eller dag 2.
 • Lag som tar emot hjälp från utomstående

Tävlingsledningens befogenheter

Tävlingsledningen har rätt att:

 • Besluta vilka lag som får deltaga.
 • Diskvalificera lag.
 • Ändra banans utseende.
 • Bryta eller skjuta upp tävlingen pga dåligt väderförhållanden och är då inte återbetalningsskyldig.
 • Behandla protester och efter att ha hört alla inblandade, enväldiga beslut.
 • Ta lag av banan även innan maxtiden har gått ut.
 • Ställa in tävlingen om för få lag är anmälda.
 • Slå ihop klasser om för få lag är anmälda.

Protest

Lämnas skriftligen till tävlingsledningen senast 30 minuter efter målgång mot en avgift på 100 kr.

Tävlingsledning

Tävlingsledare Per Jonsson Öhlin (+46) 070-309 66 12
Tävlingsledare assistent Torbjörn Sköldefors (+46) 070-797 37 55
Säkerhetsansvarig: Erik Lidström (+46) 0706516424