/
SCROLL

Allmän information

Tävlingsinformation

Björkliden Arctic Mountain Marathon arrangeras i Riksgränsen och det är där boende, start, mål och tävlingskansli (Blå Rummet) äger rum.

Ändra lagnamn, deltagare eller klass i din anmälan

Vid anmälan kommer laget få tre mail (välkomst mail, kvittens och startplats) som bl.a innehåller länkar som gör det möjligt att själva se och ändra er anmälan. Vill man ändra något i sin anmälan klickar man på länken och gör de ändringar man vill utföra. Man kommer sedan få ett nytt startbevis som bevis på de nya uppgifterna. Har man angett Si-pinne nummer vid anmälan så mailar ni era ändringar till hello@readysetgo.se.

Efter 7 augusti 2024 kommer det inte att gå att ändra i anmälan online. Vill man ändra något efter detta datum så kan det göras i sekretariatet fram till start.

Om du av någon orsak ej har möjlighet att deltaga ansvarar du själv för att sälja vidare din plats. Vi rekommenderar er att använda BAMM:s Facebook-sida som forum för försäljning av er startplats.

ANMÄLNINGSAVGIFT
Anmälningsavgift SauconyBamm 30, 50 & 70 – 2200kr + Si pinne 100kr x 2 = 2400kr

Betalningen är bindande. Vid uppvisande av läkarintyg återbetalas 75 % av anmälningsavgiften fram till 1 juni, därefter sker ingen återbetalning. Separata bokningsvillkor gäller för bokat boende. Vid inställd tävling återbetalas endast anmälningsavgiften – 100 kr/lag i administrationsavgift. Vid anmälan godkänner du att vi skickar information och erbjudanden från Lapland Resorts och dess samarbetspartners till din e-post.

NUMMERLAPPSUTDELNING
Vi vill att du hämtar ut nummerlapp och anmäler dig i vårt sekretariat senast kl 21.00 på torsdag den 15 augusti.

Lagen i SauconyBAMM 30, 50 och 70 erhåller:

  • SportIdent-bricka (2 st per lag)
  • Armband (för fastsättning av SportIdent-brickor)
  • Nummerlappar med säkerhetsnålar
  • Utrustningssäck (gäller endast BAMM 30),

Speciellt viktigt är det för SauconyBamm 30 deltagare då vi transporterar deras sovsäck/tält till nattlägret efter sekretariatets stängning kl 21.00. Utrustningen ska packas i plastsäck, förslutas och märkas med lagnummer. Observera att ingen annan utrustning eller proviant får finnas i säcken.

BAMM 30:  Packning lämnas på anvisad plats intill hotellet. Följ skyltar, platsen kommer vara väl uppmärkt.
Vi kommer transportera er sovsäck och tält tillbaka till Hotell Riksgränsen på lördag ca 17.00. Kan hämtas upp på samma ställe som ni lämnade det intill hotellet

Tävlingsmöte

Inget fysiskt tävlingsmöte under SauconyBamm. Tävlingsmötet kommer ges digitalt och kommer publiceras på vår hemsida och på vår Facebook. Det kommer att vara en film där tävlingsledningen informerar om tävlingen och saker man eventuellt bör tänka lite extra på.

Karta

Baserad på Calazos fjällkarta i skala 1:50 000 Det finns diverse leder markerade på kartan, notera att dessa bitvis kan vara svåra att lägga märke till i terrängen, främst om man enbart korsar leden. Detaljrikedomen varierar något på Svensk och Norsk sida där stenbunden/brant terräng är bättre markerad på svensk sida. Ekvidistans (höjdskillnaden mellan två höjdkurvor) är 20 m.

Kartor för dag 1 delas ut på fredag morgon och för dag 2 på fredag kväll. Det är upp till de tävlande att rita in eventuella ändringar.

Kontrolldefinitioner

Kontrolldefinitioner finns tryckta på kartan. Ev. bemannade kontroller är markerade på kartan.

Informationstavla

Informationstavla finns i anslutning till tävlingskansliet och i nattlägret. De tävlande är skyldiga att själva informera sig om eventuella förändringar innan start respektive dag.
Ev information om banändringar anslås på anslagstavla vid hotellet i Riksgränsen eller i nattlägret.
Banornas exakta dragning kommer att fastställas just före tävlingen och ev ändringar anslås på anslagstavlan.

Skor

Spikskor eller skor med metalldubbar får inte användas inne på hotellet i Riksgränsen.

Omklädning / dusch

I eget boende alternativt på Hotell Riksgränsen. Bastu och dusch finns på Hotell Riksgränsen.

Överdragskläder

Arrangören har inte möjlighet att ta hand om några överdragskläder som medförs till starten.

Värdesaker / Packning

Utrustning som inte behövs under tävlingen kan lämnas i väska på kansliet före tävlingen och hämtas efteråt. För värdesaker ansvaras ej.

Övrig information

Start, dag 1

BAMM 30, 50 och 70 följer anvisad väg till start.

OBS! Det finns mycket begränsat antal toaletter i anslutning till startområdet.

Incheckning till startfållan

Vid passage in i startområdet skall nummerlapp visas upp så att in kan bli avprickade på startlistan. Lag som inte registrerat sig i tävlingskansliet kommer att diskvalificeras. Efter incheckning i startfållan skall den inte lämnas.

Startmetod

Gemensam start med startsignal.

Nattläger

Boende sker på anvisade platser. Tält-toaletter, dricksvatten och diskvatten finns på anvisade platser.

Mål, Dag 1

Sker i nattlägret för samtliga lag. Inpassage via målfålla. Målgång med målstämpling när båda lagmedlemmarna är i mål. Efter målstämpling ska brickorna avläsas av funktionär, samt tömmas inför start dag 2. Lag i BAMM 30 hämtar sin utrustningssäck på anvisad plats.

Start, dag 2

Jaktstart tillämpas för lag inom 1 timme efter ledande lag. Se starttid på Nattlägrets anslagstavla.
Sker i startfållan i anslutning till Nattlägret.

BAMM 30 placerar sina utrustningssäckar (tält och sovsäckar) på anvisad plats. Var observant på ev. banändringar.

Mål, dag 2

Målgång sker efter sista stämpling i målenhet (någon meter bakom mållinje). Efter målgång skall utrustningskontroll genomföras först därefter är ni fri att lämna målområdet.

Resultat

Slutresultat är baserat på den sammanlagda tiden plus eventuella tidstillägg.
Anslås på anslagstavlor i nattläger, på Hotell Fjället och på hemsidan SauconyBamm.com
Tävlingen kan följas på BAMM:s facebooksida där det under dagen läggs ut preliminära resultat samt via live länk på SauconyBamm.com

Prisutdelning

Priser i huvudsak till första, andra och tredjeplaceringarna samt bergspris.
Prisutdelning sker i målområdet kl 16.00 för respektive klass/deltagare.

Bergspris BAMM 30, 50 och 70

Första herr-, dam- och mixlag oavsett klass till första kontrollen första dagen erhåller bergspriset. Placering avgörs av stämpling (och ev. spurtdomare). För att kunna vinna bergspriset måste tävlingen fullföljas

Säkerhet

Tillgång till läkare finns i Riksgränsen vid start, nattläget och efter målgång.

Fjällsäkerhet

Ta inga risker. Efter banorna förekommer passager av branter, jokkar, glaciärer och snöfält. Vädret kan snabbt förändra fjället. Minusgrader, snö, regn, storm, dimma kan göra vissa vägval olämpliga.
BAMM är en löpartävling. Om ni befinner er i en situation där löpningen har övergått till klättring uppför lodräta ytor bör ni göra ett nytt vägval för er egen säkerhet.

Vid olycka

Håll ihop laget!
Om någonting allvarligt inträffar: Ta det lugnt, ta hand om varandra, ta hjälp av andra lag/hjälp andra lag.
Larma fjällräddningen (112 Sverige och 113 Norge). Informera funktionärer. Tävlingens säkerhetsplan är upplagd på att:

  1. Man springer i lag och kan ta hand om varandra om något händer.
  2. Kunna påkalla andra lags uppmärksamhet och hjälp.
  3. Lagen har med sig utrustning för att kunna bivackera på fjället och ta hand om små skador.
  4. På banan finns några bemannade kontroller vilka har telefonförbindelse till tävlingensläkare och/eller till 112, fjällräddningen. De har även extra förbandsmaterial.
  5. För att inte lagen skall känna sig pressade att komma fram till nattlägret eller mål till varje pris (för att inte bli efterlysta) så har vi infört regeln att efterspaning sker tidigast nästa dag.
  6. B.S. Viktigt är att lag som bryter inte åker hem utan att meddela tävlingsledningen.

Så funkar tidtagning

Tidtagning med SportIdent

SportIdent är det system vi använder för stämplingskontroll och tidtagning. Det är ett elektroniskt stämpelsystem där varje deltagare medför en liten ”stämplingspinne” – SI-pinnen som innehåller ett sk. RFID-chip. I denna lagras tidpunkter och kontrollkoder för stämplingar och målgång genom att man stämplar i stämplingsenheter. All stämpling bekräftas av ljus- och ljudsignal, ingen signal = ingen stämpling. Stämpling tar ca 1 sekund, oftast kortare. Alla stämplingsenheter ser lika ut men har olika funktion: töm, check, kontroll och mål. Varje lagmedlem får varsin SI-pinne som ska monteras runt handleden med ett armband som vi tillhandahåller. Detta ska göras innan start.

Innan start

Innan start ska SI-pinnen tömmas på gamla stämplingar. Detta görs i en töm-enhet som finns i anslutning till starten. Tömningen kan ta många sekunder, vänta på ljud- och ljussignal. Vid inpassering till startfållan måste alla stämpla i en check-enhet som kontrollerar att pinnen är tömd, ljud- och ljussignal = ok, ingen signal = töm brickan.

Under tävlingen

Längs banan ska alla stämpla i kontrollernas kontroll-enhet. Vi kommer att kontrollera att lagmedlemmarna inte stämplar med för långt mellanrum, se reglerna. Enheterna är monterade på träkäppar tillsammans med en orienteringsskärm och en stiftklämma. Erhålls ingen ljus- och ljudsignal vid stämpling fungerar inte SI-enheten som det ska och stiftklämman ska användas. Stämpla i kartan.

Det har även förekommit att SI-enheten står och tjuter hela tiden. Även vid detta tillfälle ska stiftklämman användas då enheten inte fungerar.

Målgång

Vid målgång stämplar man i en mål-enhet. Då stoppas tiden men vi ser gärna att ni utan fördröjning går vidare till avläsnings-enheten, speciellt under lördagen då vår speaker vill ha er sluttid så fort som möjligt. Avläsningsenheten är kopplad till en dator som läser av SI-pinnen och vi får en kontroll på att ni stämplat rätt och vilken tid ni fick. Efter avslutad tävling ska SI-pinnen återlämnas.