/
SCROLL

Lapland Resorts är med i Resorts Alliance i samarbete med POW Sweden

Lapland Resorts är med i Resorts Alliance i samarbete med POW Sweden

Med stolthet kan vi på Lapland Resorts presentera att vi är noga utvalda till att vara en del av pilotprojektet Resorts Alliance i samarbete med Protect Our Winters Sweden.

”Resort Alliance lanseras i Sverige som pilotprojekt säsongen 2022/2023! Inom POW Europa och USA är Resort Alliance beprövat och ska nu äntligen introduceras till Sverige. Projektet ämnar att uppnå fossilfria skidanläggningar med SLAOs fossilfria färdplan som ramverk.

Protect Our Winters är en internationell ideell organisation som arbetar för ökad kunskap kring klimat- och miljöpåverkan kopplat till friluftsliv. Nedan följer kortfattad information om POW’s filosofi och vad vi kan erbjuda.

 

Klimatförändringarna är inte bara en forskningsrapport som skapar rubriker på löpsedlarna. För oss friluftsmänniskor är det något personligt; det händer här och det händer nu. Det påverkar allt liv på vår jord, men det blir extra tydligt för oss vintersportare när det blir allt svårare att hitta snö och isbelagda sjöar. Samarbeten med anläggningar är en viktig del i POWs arbete med att mobilisera och engagera fler i kampen för klimatet. Det är också en viktig del i arbetet med att skapa en starkare röst för och stimulera till en omställning i hela branschen. Vi menar att vi inte måste vara perfekta för att kunna bidra till klimatarbetet. Istället för att söka perfektion – eftersträva förbättring. Anläggningar som idag bedriver verksamhet mitt i klimatförändringen behöver ställa om. För att vara en del av Resort Alliance följer vi som anläggning SLAOs fossilfria färdplan och kommer ta fram en handlingsplan för hur vi som destination och vinterälskare kan bidra för att uppfylla Parisavtalet och de globala Agenda 2030 målen.

 

Protect Our Winters